سال 1400
سال تولید، پشتیبانی ها و
مانع زدایی ها

محصولات بیمارستانی

محصولات داروخانه ای

کیلینیک و درمانگاه ها

مختصری درباره درمان پژوهان عصر بهار

مجموعه درمان پژوهان عصر بهار با بهره مندی از نیرو انسانی فعال در حوزه فروش کالاهای پزشکی تولید داخل این افتخار را دارد تا با تمام توان جهشی نو در فروش کالاهای ایرانی برای شرکت های دانش بنیان ایجاد نماید. لذا این مجموعه آمادگی دریافت نمایندگی فروش کالا پزشکی تولید داخل و دانش بنیان را دارد.

 

محصولات عصر بهار

جدیدترین مقالات